​10 phụ tải điện được ưu tiên

THỨ SÁU, 06/05/2022 20:04:20

UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch vận hành lưới điện tỉnh trong trường hợp thiếu nguồn điện năm 2022.


Dự kiến công suất sử dụng lớn nhất của lưới điện tỉnh cao điểm năm 2022 ở mức từ 1.265 - 1.294 MW

Căn cứ vào tình hình thực tế, dự kiến công suất sử dụng lớn nhất của lưới điện tỉnh cao điểm năm 2022 ở mức từ 1.265 - 1.294 MW. Các ngành có liên quan phải xây dựng phương án khống chế phụ tải theo các mức 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% công suất lớn nhất…

Có 10 phụ tải điện ưu tiên không thực hiện điều tiết, khống chế công suất (trừ trường hợp khẩn cấp khi hệ thống điện quốc gia vận hành ở chế độ cực kỳ khẩn cấp). Đó là phụ tải điện cho các cơ quan Đảng, chính quyền của tỉnh và huyện, thị xã, thành phố; Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; các khu phòng chống dịch, khu cách ly tập trung, các cơ sở sản xuất vật tư, thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh phục vụ chống dịch Covid-19; các cơ quan quân đội, công an, tòa án, các cơ quan truyền thông… 

THANH HOA