Ca sĩ Cẩm Ly "rụng rời" khi nghe tin mình... qua đời!

"Khi nghe tin chính mình đã qua đời, tôi mới thấu được cái cảm xúc hoang mang tột độ" - ca sĩ Cẩm Ly bày tỏ.