Khẳng định vị thế thể thao Hải Dương

Sau 25 năm tái lập tỉnh, thể thao Hải Dương đã có bước phát triển vượt bậc, khẳng định được vị thế trên các đấu trường quốc gia và quốc tế.