Kim Thành nhanh chóng triển khai nghị quyết

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song bằng nhiều giải pháp thiết thực, huyện Kim Thành đã sớm thực hiện nhiều công trình, dự án quan trọng.