Tỷ giá USD tăng, lãi suất huy động tại các ngân hàng ở Hải Dương ổn định

Lãi suất huy động tại các ngân hàng ở Hải Dương giữ ở mức ổn định trước động thái tăng lãi suất liên ngân hàng. Trong khi đó tỷ giá USD tăng vọt.