Truyền thông nước ngoài đánh giá tích cực triển vọng kinh tế Việt Nam

Sau khi WB nâng dự báo tăng trưởng năm 2022 của Việt Nam lên 7,2%, các phương tiện truyền thông nước ngoài đã đưa tin về thành công ấn tượng này.