Cấm ô tô tải trên 1,5 tấn vào thị trấn Thanh Hà các khung giờ cao điểm mùa vải

Huyện Thanh Hà đã có nhiều biện pháp bảo đảm an toàn giao thông mùa thu hoạch vải.