[Audio] Khu công nghiệp Cộng Hòa dẫn đầu về thu hút đầu tư

Nhờ chủ động khắc phục những hạn chế nên khu công nghiệp Cộng Hòa (Chí Linh) với quy mô 201 ha đang trở thành "bến đỗ" của nhiều nhà đầu tư, dự kiến cơ bản lấp đầy trong năm nay.