Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì Hội thảo quốc gia về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) cải cách Tư pháp Trung ương, Trưởng BCĐ xây dựng Đề án; Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Trưởng BCĐ; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Trưởng BCĐ đồng chủ trì.