Thủ tướng: Không để lỡ nhịp phục hồi kinh tế, không để nước ta tụt hậu

Thủ tướng yêu cầu các cấp công đoàn tiếp tục phát động, triển khai các phong trào thi đua vượt khó, cùng cả nước phòng chống dịch, phục hồi kinh tế, không để nước ta tụt hậu.