Ba huyện, thị xã đầu tiên khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Ngày 1.12, ba huyện, thị xã đầu tiên trong tỉnh Hải Dương là thị xã Kinh Môn, các huyện Kim Thành, Nam Sách tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023.