Điều chỉnh quy hoạch khu vực trung tâm phường Phạm Ngũ Lão

UBND tỉnh vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu vực phía bắc đường Phạm Ngũ Lão thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực trung tâm phường Phạm Ngũ Lão (TP Hải Dương).