Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của một số cán bộ, công chức chưa tốt

THỨ SÁU, 13/12/2019 09:27:00

Đó là khẳng định của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVI.


Đồng Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu làm rõ một số vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm
Sáng 13.12, sau khi kết thúc phần thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn, đồng Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu làm rõ một số vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tập trung phân tích làm rõ những những hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 như giá trị sản xuất ngành nông nghiệp giảm, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập của người lao động không ổn định; nhiều dự án được bàn giao đất nhưng chậm triển khai, gây lãng phí trong quản lý, sử dụng đất đai. 

Thu ngân sách vượt kế hoạch nhưng còn tiềm ẩn những dấu hiệu chưa bền vững, chi ngân sách còn lớn, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Công tác quản lý ở một số ngành, lĩnh vực, địa phương còn yếu kém, còn để xảy ra sai phạm, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh chưa được kiềm chế.

Trong lãnh đạo, quản lý, điều hành giải quyết công việc còn chưa thực sự quyết liệt. Cơ quan được giao chủ trì chưa đáp ứng được vai trò, còn đùn đẩy công việc. Chất lượng tham mưu, đề xuất còn thấp. Kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của một số cán bộ, công chức chưa tốt, tình trạng gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu vẫn xảy ra. Môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh chưa chuyển biến tích cực, tính cạnh tranh còn thấp. Công tác nghiệm thu, quyết toán các khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở còn chậm.

Quang cảnh kỳ họp
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Đó là tổ chức lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời tiếp tục ban hành cơ chế, chính sách nhằm khai thác các lợi thế, tiềm năng của tỉnh để thúc đẩy phát triển kinh tế.

Thực hiện hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”. Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh nhà thông qua công tác cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực về thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, thuế, hải quan...; đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại để củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách, thu hút đầu tư có chọn lọc nhằm lấp đầy diện tích các khu công nghiệp và thu hút các nhà đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp. Tăng cường quản lý, đôn đốc các chủ đầu tư và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trong kế hoạch đầu tư năm 2020. Tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hết năm 2020, 100% số xã trên địa bàn tỉnh được công nhận nông thôn mới.

Xây dựng hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng các công trình lớn, công trình trọng điểm, công trình tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh như đường trục Bắc - Nam, cầu Mây, đường dẫn nối cầu Hàn với quốc lộ 37... Tập trung triển khai thực hiện cải cách hành chính để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); thực hiện hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

Thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành ở các cấp, các ngành; kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu về thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư. Chuẩn bị tốt việc chăm lo cho các đối tượng, gia đình chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết Canh Tý 2020...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái khẳng định sẽ triển khai xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các nguồn lực để tổ chức thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua với tinh thần quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất, phấn đấu hoàn thành và vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra.
ST-TC