Thanh Hà: 15 hộ chưa nhận tiền bồi thường để xây khu dân cư phía bắc

THỨ SÁU, 27/08/2021 12:33:33

Đến ngày 26.8, huyện Thanh Hà còn 15 hộ chưa nhận tiền bồi thường để xây dựng dự án khu dân cư phía bắc thị trấn Thanh Hà.

77 hộ đã nhận hơn 15,6 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ. Do dự án chậm tiến độ nên tháng 1.2021, huyện đã tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với một số hộ. Sau đó, địa phương đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ, nhiều lần tuyên truyền, thuyết phục người dân nhưng đến nay nhiều hộ vẫn chưa đồng ý phương án bồi thường.

Dự án xây dựng khu dân cư phía bắc thị trấn Thanh Hà (giai đoạn 1) là công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015-2020. Dự án thu hồi 28.606 m2 đất của 89 hộ và 3 hộ ở xã Cẩm Chế có đường điện đi qua cũng được hỗ trợ một phần kinh phí. 

PV