Hoan nghênh cách giáo dục lịch sử ở Trường THPT Tuệ Tĩnh

THỨ SÁU, 06/05/2022 11:32:55

Hiểu biết lịch sử giúp học sinh tự hào, thêm yêu quê hương, đất nước, tạo động lực trong học tập, phấn đấu, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.


Pa nô tuyên truyền về các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh tại Trường THPT Tuệ Tĩnh

Trường THPT Tuệ Tĩnh (Cẩm Giàng) đã dành vị trí trung tâm của sân trường để treo các tấm pa nô tuyên truyền, giới thiệu về các nhân vật gắn liền với di tích lịch sử văn hoá tiêu biểu trong tỉnh như Côn Sơn-Kiếp Bạc, Văn miếu Mao Điền, đền Tranh, đền thờ Khúc Thừa Dụ, đền Quát, làng tiến sĩ Mộ Trạch... Đây là cách giáo dục lịch sử rất hay, chưa nhiều trường học trong tỉnh thực hiện được.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Trước thực trạng một bộ phận không nhỏ học sinh hiện nay thờ ơ hoặc ít quan tâm học môn lịch sử, việc dựng các tấm pa nô tuyên truyền như Trường THPT Tuệ Tĩnh được cần nhân rộng. 

BÌNH MINH (Cẩm Giàng)