4 trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

THỨ NĂM, 02/12/2021 09:05:04

Hỏi: Tôi đã nộp hồ sơ nhưng không nhận trợ cấp thất nghiệp thì có được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó không?

THÚY DIỆP (Kinh Môn)

Trả lời: Điều 9 Thông tư 28/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định người lao động được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo nếu thuộc một trong 4 trường hợp: người lao động không đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 36 tháng thì những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu) hoặc người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trong các trường hợp sau: tìm được việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tòa án tuyên bố mất tích; bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù.

Như vậy, nếu bạn chưa nhận trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của bạn sẽ được cộng dồn và giải quyết ở lần hưởng trợ cấp thất nghiệp sau.