Nên tạm ngừng hoạt động các tổ “Covid cộng đồng”

THỨ TƯ, 05/10/2022 07:29:16

Các tổ “Covid cộng đồng” chủ yếu sử dụng nguồn xã hội hoá, nên nếu tiếp tục hoạt động thì không có kinh phí.

Hàng trăm tổ “Covid cộng đồng” tại Hải Dương hiện vẫn duy trì hoạt động dù xã hội đã thích ứng linh hoạt với dịch Covid-19. Vai trò, trách nhiệm của các tổ là rất quan trọng nhưng gần như không còn thể hiện rõ nét như khi dịch diễn biến phức tạp. Nhiều địa phương đang lúng túng, băn khoăn không biết nên duy trì hay giải thể các tổ “Covid cộng đồng”. Nếu giải thể mà dịch bùng phát trở lại thì sẽ phải thành lập và kiện toàn. Nếu tiếp tục duy trì hoạt động thì không có kinh phí hỗ trợ, động viên đối với lực lượng này. Để duy trì các tổ “Covid cộng đồng”, từ trước tới nay các địa phương chủ yếu sử dụng nguồn xã hội hoá.

Trong giai đoạn hiện nay, việc tạm ngừng hoạt động các tổ “Covid cộng đồng” là phù hợp. Các địa phương cần thông báo tình hình tới từng thành viên tổ “Covid cộng đồng” để họ hiểu, đồng thuận và vẫn nhiệt tình tham gia khi được huy động.
 
AN THANH (Tứ Kỳ)