3 tổ tuyên truyền, xử lý vi phạm trong phòng chống dịch Covid-19 vẫn hoạt động

THỨ TƯ, 03/03/2021 15:46:19

Từ 0 giờ ngày 3.3, khi kết thúc thời gian cách ly xã hội toàn tỉnh, Hải Dương đã giải thể tổng số 621 chốt kiểm soát dịch, gồm 23 chốt cấp tỉnh, 78 chốt cấp huyện và 520 chốt cấp xã.


Tổ công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm hành chính của Công an tỉnh hoạt động tại chốt kiểm soát dịch khu công nghiệp Phúc Điền (Cẩm Giàng)

Cũng từ 0 giờ ngày 3.3, toàn tỉnh giảm 46 vùng cách ly ở các cấp độ huyện, xã, thôn, khu, cụm dân cư… nơi có F0 và các ca nghi nhiễm; giảm 8 khu cách ly y tế tập trung. Hiện tỉnh còn 53 vùng cách ly, 69 khu cách ly y tế tập trung.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Công an tỉnh đã tham mưu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh giữ nguyên 266 chốt với 467 cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ từ 0 giờ ngày 3.3, gồm 7 chốt cấp tỉnh, 57 chốt cấp huyện và 202 chốt cấp xã.

7 chốt liên ngành cấp tỉnh giữ nguyên gồm 4 chốt tại các khu công nghiệp thuộc huyện Cẩm Giàng, 3 chốt tại các khu công nghiệp thuộc huyện Kim Thành nhưng có điều chỉnh về thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể, Công an tỉnh cử cán bộ làm chốt trưởng chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Tỉnh đoàn thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát người, phương tiện ra vào khu công nghiệp thực hiện các quy định về phòng chống dịch, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Công an tỉnh duy trì hoạt động của 3 tổ công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm hành chính trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh nhằm tăng cường tuyên truyền để nhân dân không lơ là, chủ quan, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch.
PHƯƠNG THÙY