TP Hải Dương xác định 15 điểm đê xung yếu

THỨ NĂM, 29/07/2021 12:08:55

Mùa mưa bão năm nay, TP Hải Dương xác định 15 điểm đê điều xung yếu cần được quan tâm bảo vệ.

Các điểm xung yếu trên hệ thống đê sông Thái Bình qua các phường, xã Thượng Đạt, Ngọc Sơn, Tiền Tiến, Nhị Châu, Bình Hàn, Ngọc Châu, Nam Đồng, Hải Tân. Các điểm xung yếu này dễ dẫn tới sự cố sạt lở, nứt mặt đê, cống hư hỏng…

Để bảo đảm an toàn các điểm xung yếu, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực, vật liệu phục vụ công tác hộ đê khi có sự cố. Thường xuyên kiểm tra các vị trí xung yếu, sớm phát hiện sự cố để xử lý ngay từ giờ đầu.

PV