Huy động các lực lượng, quyết liệt dập dịch

Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị lần thứ 32 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sáng 6.8.

Thời sự

Huy động các lực lượng, quyết liệt dập dịch

Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị lần thứ 32 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sáng 6.8.