4 xã đầu tiên của các huyện Kim Thành, Thanh Hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

THỨ BA, 03/08/2021 07:30:11

UBND tỉnh vừa quyết định công nhận các xã Kim Anh, Kim Đính và Lai Vu (Kim Thành), Thanh Sơn (Thanh Hà) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.


Cơ sở hạ tầng thương mại xã Lai Vu được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại

Đây đều là những xã đầu tiên của hai huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Cả 3 xã của huyện Kim Thành đều đạt tất cả 18 tiêu chí nông thôn mới nâng cao do UBND tỉnh quy định, nhiều tiêu chí đạt mức cao hơn như thu nhập bình quân đầu người, giao thông, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn...

Các tuyến đường ở Thanh Sơn đều được mở rộng, khang trang

Xã Thanh Sơn đã huy động gần 41 tỷ đồng đầu tư xây dựng các công trình, hạng mục để nâng cao các tiêu chí, trong đó ngân sách trung ương và tỉnh hỗ trợ hơn 5 tỷ đồng, ngân sách huyện gần 20 tỷ đồng, ngân sách xã 13 tỷ đồng, còn lại nhân dân đóng góp và các nguồn khác. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt hơn 60,6 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,87%.

 

VY NGUYỆT