Cơ cấu giống chủ lực và thời vụ gieo cấy lúa đông xuân 2021-2022

THỨ HAI, 29/11/2021 10:30:00

Vụ gieo cấy lúa đông xuân 2021-2022 tỉnh sản xuất thử, trình diễn một số giống lúa mới triển vọng. Dưới đây là cơ cấu giống chủ lực và thời vụ gieo cấy lúa đông xuân 2021-2022:


Sản xuất thử, trình diễn một số giống lúa mới triển vọng:

- Lúa thuần: BC15 kháng đạo ôn, TBR89, VNR 95, BQ, Nếp Ngọc Lam.

- Lúa lai: Phúc Thái 168.
 Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn