50.000 lọ thuốc Remdesivir điều trị COVID-19 đã về Việt Nam

Tối ngày 5.8, 50.000 lọ Remdesivir điều trị COVID-19 về đến Việt Nam.