Đồng rúp Nga lập đỉnh cao nhất trong 4 năm so với USD

Đồng tiền của Nga đã tiếp tục củng cố vị thế, tăng lên mức cao nhất trong 4 năm so với đồng USD và đạt mức cao nhất trong 7 năm so với đồng euro vào ngày 20.5.