Bộ Công an triển khai hệ thống khai báo Covid-19, lấy mã QR để qua chốt

Công dân có thể kê khai thông tin cá nhân trên website suckhoe.dancuquocgia.gov.vn và sẽ có một mã QR để di chuyển qua các chốt dùng trong 3 ngày.