Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76: Chung tay giải quyết các vấn đề toàn cầu

Từ ngày 21 - 27.9, Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76 sẽ diễn ra tại trụ sở của Liên hợp quốc ở New York, Mỹ.