Đằng sau vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran là gì?

Cái chết của nhà khoa học hạt nhân Iran, ông Mohsen Fakhrizadeh, có thể là đòn chí tử cho thỏa thuận hạt nhân Iran.