Các lệnh trừng phạt Nga đang thúc đẩy "Con đường Tơ lụa mới"

Để ứng phó với các lệnh trừng phạt, các quốc gia đang tích cực mở các tuyến đường vận tải mới và tạo ra sự kết nối kinh tế lớn hơn trên khắp khu vực Trung Đông và châu Á.