Nhiều "ổ gà" ở đường dẫn cầu Mây

THỨ BA, 24/05/2022 09:36:09

Hiện một số vị trí mặt đường dẫn cầu Mây đoạn qua xã Cộng Hòa (Kim Thành) bị hư hỏng, hình thành các "ổ trâu", "ổ gà".


Tình trạng này kéo dài vừa gây mất an toàn giao thông, vừa khiến mặt đường có thể bị xuống cấp nghiêm trọng hơn vì ở đây có lưu lượng phương tiện qua lại hằng ngày rất lớn. 
HÒA NGUYỄN (Kim Thành)