7 cơ sở khám chữa bệnh được đề nghị tăng 150 chỉ tiêu giường bệnh

THỨ TƯ, 07/12/2022 14:40:40

Tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII diễn ra từ ngày 7-8.12, UBND tỉnh trình phương án tăng 150 chỉ tiêu giường bệnh năm 2023 cho 7 cơ sở khám chữa bệnh thuộc Sở Y tế.

>>> Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII
>>> Tăng trưởng GRDP của Hải Dương đứng thứ 8 trong đồng bằng sông Hồng
>>>
Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

>>> Thảo luận, quyết định các mục tiêu, giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
>>>
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 64,7% kế hoạch
>>>
Xem xét tăng thu học phí, tỉnh hỗ trợ gần 174,4 tỷ đồng chênh lệch năm đầu tiên


Cụ thể, Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn được đề nghị tăng nhiều nhất với 40 giường (từ 255 lên 295 giường).

Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ tăng 30 giường (từ 250 lên 280 giường). Trung tâm Y tế huyện Kim Thành, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Tâm thần Hải Dương, mỗi nơi đều được đề nghị tăng 20 giường.

Bệnh viện Mắt và Da liễu Hải Dương, Bệnh viện Nhi Hải Dương, mỗi đơn vị được đề nghị tăng 10 giường.

Theo tờ trình, thời gian thực hiện tăng giường bệnh từ ngày 1.1.2023. Về phương án tài chính, các bệnh viện: Nhi, Phụ sản, Mắt và Da liễu là những đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên. Bệnh viện Tâm thần Hải Dương và các trung tâm y tế tuyến huyện tính mức hỗ trợ quản lý 15 triệu đồng/giường bệnh/năm thì ngân sách hỗ trợ chi hoạt động thường xuyên khi tăng giường bệnh năm 2023 là 1,65 tỷ đồng.

Sở Y tế hiện quản lý 22 cơ sở khám chữa bệnh công lập. Nhu cầu của người bệnh tại các cơ sở này cao, công suất sử dụng giường bệnh 6 tháng đầu năm 2022 đều đạt trên 100%. Đặc biệt, công suất sử dụng giường bệnh của Bệnh viện Tâm thần Hải Dương trong những năm gần đây đều đạt trên 150%. 
PHONG TUYẾT