Mua bán đất nông nghiệp trong diện tích quy hoạch khu đô thị

THỨ BA, 06/07/2021 08:04:32

Việc mua bán đất nông nghiệp trong phạm vi thực hiện dự án sẽ gây khó khăn cho khâu khảo sát, điều tra và lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng.


Khu vực thực hiện dự án khu đô thị sinh thái Thành Công giai đoạn 2 ở phường Hiệp An
Công ty CP Tập đoàn Thành Công (TP Hải Dương) đang phối hợp đơn vị tư vấn lập trích lục thu hồi đất thuộc dự án khu đô thị sinh thái Thành Công giai đoạn 2 ở các phường An Phụ, Hiệp An và Long Xuyên (Kinh Môn).

Thấy dự án đang được triển khai, một số người đã mua lại đất nông nghiệp của các gia đình, cá nhân trong phạm vi quy hoạch với mục đích chờ đền bù giải phóng mặt bằng để thu lợi. Việc mua bán đất nông nghiệp trong phạm vi thực hiện dự án sẽ gây khó khăn cho khâu khảo sát, điều tra và lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng.

Đề nghị thị xã Kinh Môn và các phường liên quan có biện pháp ngăn chặn những hành vi trên.
PHAN NGỌC (Kinh Môn)