Không phạm lỗi, cảnh sát giao thông có quyền dừng xe?

THỨ TƯ, 14/08/2019 08:11:14

​Hỏi: Cảnh sát yêu cầu tôi dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Tôi cảm thấy phiền vì việc này. Vậy khi người đi đường không phạm lỗi, cảnh sát giao thông có quyền dừng xe kiểm tra hành chính hay không?

HOÀNG VĂN TUÂN (Bình Giang)
Trả lời: Theo khoản 2 điều 12 Thông tư số 02/2016/TT-BCA ngày 4.1.2016 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, cảnh sát giao thông được quyền yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ nếu trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi nhận được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ.

Một số trường hợp, dù không phát hiện có hành vi vi phạm về an toàn giao thông thì cảnh sát vẫn được quyền dừng xe để kiểm tra giấy tờ như thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Có văn bản đề nghị của cơ quan có thẩm quyền hoặc có tin báo, tố giác về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông. Trong những trường hợp này khi được lệnh yêu cầu thì bạn phải xuất trình giấy tờ cho cảnh sát giao thông kiểm tra.

Tuy nhiên, nếu có căn cứ về việc cảnh sát giao thông tùy tiện dừng xe để kiểm tra giấy tờ nhưng không thuộc các trường hợp nêu trên thì chủ phương tiện có quyền khiếu nại, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý