Đường từ cầu Mây đến cầu Triều quá hẹp

THỨ NĂM, 22/04/2021 08:14:31

Đường nhỏ hẹp, chưa đáp ứng được yêu cầu và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là những đoạn qua khu vực dân cư đông đúc.


Từ khi cầu Mây nối thị xã Kinh Môn với huyện Kim Thành và cầu Triều nối thị xã Kinh Môn với thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đi vào hoạt động đã kết nối vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thị xã Kinh Môn giao lưu, phát triển kinh tế với các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Tuy nhiên, cũng xuất phát từ lợi thế khi có cầu nên lượng xe trọng tải lớn đi vào đường 389 đoạn qua thị xã Kinh Môn tăng đột biến. Đường nhỏ hẹp (xem ảnh), chưa đáp ứng được yêu cầu và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là những đoạn qua khu vực dân cư đông đúc, cổng trường học rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. 

Đề nghị các cấp, các ngành liên quan quan tâm mở rộng đường 389 đoạn từ cầu Mây đến cầu Triều, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm an toàn giao thông.

DUYÊN MỸ (Kinh Môn)