Đường huyện Hồng Lạc-Cẩm Chế hư hỏng nặng

CHỦ NHẬT, 09/05/2021 06:54:57

Đường xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ gà, mặt đường bị hư hỏng nặng.


Đường huyện Hồng Lạc-Cẩm Chế đoạn qua xã Tân Việt khó đi lại do xuống cấp nghiêm trọng
Hiện nay, đường huyện Hồng Lạc-Cẩm Chế đoạn qua xã Tân Việt (Thanh Hà) xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ gà, mặt đường bị hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân đi lại khó khăn, nhất là khi trời mưa lớn.

Đề nghị UBND huyện Thanh Hà sớm tu sửa đoạn đường trên để người dân đi lại thuận lợi.
HOÀNG LINH (Thanh Hà)