Đường điện ở phường Hiệp Sơn quá thấp

THỨ BA, 09/06/2020 07:33:40

Khoảng cách giữa mặt đường tỉnh 389 với đường dây điện cao thế ở phường Hiệp Sơn (Kinh Môn) quá thấp, không bảo đảm an toàn đối với nhiều loại phương tiện mỗi khi lưu thông qua đây.Sau nhiều lần nâng cấp, sửa chữa, khoảng cách giữa mặt đường tỉnh 389 với đường dây điện cao thế qua khu dân cư Hiệp Thượng, phường Hiệp Sơn (Kinh Môn) ngày càng gần, không bảo đảm an toàn đối với nhiều loại phương tiện mỗi khi lưu thông qua đây.

Mật độ xây dựng trong khu vực gần đây cũng tăng lên dẫn đến khoảng cách giữa đường dây điện với các công trình dân sinh không bảo đảm an toàn theo quy định (xem ảnh). Đã có nhiều trường hợp bị điện giật khi sửa chữa nhà cửa, công trình.
LÃ VỌNG (Kinh Môn)