Thêm 1 xã ở Gia Lộc hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao

THỨ NĂM, 21/07/2022 16:17:20

Huyện Gia Lộc đã có thêm xã Hồng Hưng đạt tất cả 18 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao; 4 xã đạt 17/18 tiêu chí gồm: Toàn Thắng, Thống Nhất, Nhật Tân và Phạm Trấn.

Các xã còn lại đạt từ 13-16 tiêu chí/xã, riêng xã Yết Kiêu mới đạt 12 tiêu chí.

Huyện Gia Lộc có 17 xã, trong đó 2 xã đã được công nhận NTM nâng cao là Đoàn Thượng và Gia Lương. Các xã Hồng Hưng, Toàn Thắng, Thống Nhất đăng ký hoàn thành NTM nâng cao năm 2021; các xã Nhật Tân, Phạm Trấn, Gia Khánh, Thống Kênh đăng ký hoàn thành NTM nâng cao trong năm 2022.

Hiện tiến độ xây dựng NTM nâng cao của huyện Gia Lộc chậm. Ngoài nguyên nhân khách quan do tỉnh chưa có hướng dẫn cụ thể bộ tiêu chí NTM nâng cao giai đoạn mới còn do công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số xã chưa thường xuyên. Tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư các công trình phục vụ xã đạt chuẩn NTM nâng cao và việc hoàn thiện thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất ở các xã còn chậm nên chưa có kinh phí đầu tư.
PV