Cẩm Giàng đề xuất hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao 39,5 tỷ đồng

THỨ BA, 05/07/2022 20:16:24

UBND huyện Cẩm Giàng đã đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ 39,5 tỷ đồng cho các xã xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao trong 2 năm 2022 - 2023, trong đó ngân sách tỉnh 4 tỷ đồng, còn lại là ngân sách huyện và xã.

Theo đó, trong năm nay huyện đề xuất hỗ trợ xã Cẩm Hưng 17,3 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng 1,4 km đường trục xã; xây nhà đa năng và nhà ăn bán trú trường tiểu học. Năm 2023, huyện đề nghị hỗ trợ xã Thạch Lỗi 22,2 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng đường trục xã từ đường 394C đến cống Quán ở thôn Thạch Lỗi (giai đoạn 2); xây nhà đa năng trường tiểu học và nhà lớp học trường mầm non xã. 

Năm nay, huyện Cẩm Giàng có 3 xã Cẩm Vũ, Cẩm Hưng và Lương Điền đăng ký xây dựng NTM nâng cao. Cẩm Giàng có 2 xã Đức Chính và Cao An đã đạt các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu; 6 xã Cẩm Đông, Cẩm Hoàng, Cẩm Đoài, Cẩm Văn, Cẩm Phúc và Định Sơn đạt tiêu chí xã NTM nâng cao. 
PV