Không có vụ việc phức tạp đông người phải tiếp công dân đột xuất ở Kim Thành

THỨ BA, 09/08/2022 11:30:23

Từ đầu năm đến ngày 8.8, UBND 2 cấp ở huyện Kim Thành đã tiếp 375 lượt công dân với 418 người, tăng 171 lượt và 185 công dân so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tiếp định kỳ 242 lượt công dân với 256 người, tiếp thường xuyên 133 lượt công dân với 162 người. Trên địa bàn huyện không có vụ việc phức tạp đông người phải thực hiện việc tiếp công dân đột xuất. Công dân đến trình bày các nội dung, vụ việc liên quan chủ yếu ở lĩnh vực đất đai, ô nhiễm môi trường, đền bù giải phóng mặt bằng... trong đó trên 50% số vụ việc cũ đã tiếp nhận nhiều lần.

Cùng thời gian trên, huyện Kim Thành cũng tiếp nhận 57 đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị và phản ánh, tương đương cùng kỳ. UBND huyện và các phòng chuyên môn đã giải quyết xong 7/22 đơn tố cáo, khiếu nại, phản ánh, đề nghị thuộc thẩm quyền (cả kỳ trước chuyển sang), 15 đơn đang tiếp tục giải quyết; UBND cấp xã và các đơn vị khác có 33 đơn thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 25 đơn, 8 đơn đang giải quyết; số đơn còn lại không thuộc thẩm quyền giải quyết, trùng lặp, không rõ nội dung.
PV