Kiểm tra, giám sát thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, quan trọng

THỨ SÁU, 14/01/2022 07:42:01

Sáng nay 14.1, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã khai mạc.

>>> Tích cực tham gia nhiều ý kiến bổ ích, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề (*)
>>> Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
>>> Công khai, minh bạch khi xây dựng quy hoạch
>>> Xử lý nghiêm các trường hợp giao đất, cho thuê đất trái quy hoạch


Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị lần này sẽ thảo luận, thống nhất về các nội dung: kết quả giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng vùng huyện; công tác tham mưu xây dựng quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các công trình trọng điểm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 1.8.2007 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8.11.2011 của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025.

Hội nghị cũng sẽ triển khai Chương trình làm việc và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2022 và xem xét một số nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu được bố trí dự tại 2 hội trường và test nhanh SARS-CoV-2 để phòng dịch Covid-19.


Các đại biểu dự hội nghị

7 giờ 38: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng khẳng định trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, với tinh thần “vượt khó, tăng tốc” Hải Dương đã đạt nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Có 11 trong 14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước tăng 8,6%, xếp thứ 4 trong vùng đồng bằng sông Hồng, thứ 8 trong cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt 21.046 tỷ, vượt 62% dự toán năm. Toàn tỉnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Công tác quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng xây dựng huyện, phát triển đô thị đã cơ bản thực hiện đúng tiến độ.

Để tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đạt được trong năm 2021, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế và các giải pháp hiệu quả thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị các đại biểu làm việc tập trung; tích cực tham gia nhiều ý kiến bổ ích, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề; thể hiện sự đổi mới, dân chủ trong sinh hoạt cũng như trách nhiệm và vai trò đóng góp của mỗi đồng chí trên cương vị công tác của mình.

Với tinh thần chỉ đạo "thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá", Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến, hoàn chỉnh, tiếp tục lãnh đạo các cấp, các ngành tổ chức triển khai, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Công tác lập quy hoạch chưa bảo đảm tiến độ


Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đọc tờ trình kết quả giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng vùng huyện; công tác tham mưu xây dựng quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

7 giờ 43: Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đọc tờ trình kết quả giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng vùng huyện; công tác tham mưu xây dựng quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Công khai, minh bạch khi xây dựng quy hoạch)

Theo kết quả giám sát, công tác lập quy hoạch chưa bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là hoàn thành quy hoạch tỉnh trước ngày 30.9.2021; hoàn thiện, lập quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung đô thị để tích hợp vào quy hoạch tỉnh chậm nhất trong tháng 6.2021.

Ngoài các nguyên nhân khách quan, trong đó có ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy và giám đốc các sở thời gian đầu chưa chủ động, quyết liệt; chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện. Giai đoạn đầu khi triển khai thực hiện nhiệm vụ còn nhiều lúng túng, việc phân công, phân nhiệm chưa rõ ràng, công tác phối hợp giữa các phòng, ban có thời điểm chưa bảo đảm. Tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các ban, sở, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch; đổi mới mạnh mẽ công tác quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung thành phố, thị xã và các quy hoạch có liên quan; nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực quy hoạch. Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quy hoạch, từng bước áp dụng hệ thống thông tin tiên tiến trong công tác quản lý quy hoạch một cách đồng bộ ở cả cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở...

Thực hiện 21 công trình, dự án trọng điểm            


Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đọc tờ trình kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các công trình trọng điểm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025

8 giờ: Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đọc tờ trình kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các công trình trọng điểm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025. (Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm)

Toàn tỉnh có 21 công trình, dự án trọng điểm đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thông qua giao cho các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai thực hiện, trong đó tập trung vào các công trình, dự án giao thông kết nối liên vùng (mỗi huyện có từ 1 đến 2 công trình, dự án, riêng TP Hải Dương có 3 công trình, dự án).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ cấp ủy và đồng chí Bí thư cấp ủy cấp huyện kiểm điểm, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, đề án, kế hoạch, công trình trọng điểm; cập nhật, tích hợp đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong triển khai, thực hiện.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021 - 2025 theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; cần xác định rõ nguồn vốn thực hiện các dự án, công trình. Đặc biệt phải chỉ rõ các dự án tạo nguồn thu để thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hằng năm, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả đầu tư. Quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, công trình trọng điểm thực hiện nghị quyết đại hội với tinh thần “5 rõ, 6 dám”.

Xử lý nghiêm các vi phạm đất đai

8 giờ 12: Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đọc tờ trình về Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương. (Xử lý nghiêm các trường hợp giao đất, cho thuê đất trái quy hoạch)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch là đẩy mạnh thực hiện các cơ chế, chính sách xã hội hóa, đối tác công tư trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, kinh doanh, công nghiệp và dịch vụ, lĩnh vực văn hoá, giáo dục - đào tạo, y tế, thể dục - thể thao, bảo vệ môi trường. Tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất. Xử lý nghiêm các trường hợp giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và các trường hợp không sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích.

Hải Dương cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận với các chính sách, chương trình hỗ trợ của nhà nước về đầu tư và tín dụng, về mặt bằng sản xuất, về tư vấn kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực. Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung, trong đó ưu tiên đầu tư đồng bộ hệ thống xủ lý nước thải tập trung với công nghệ hiện đại, gắn với hệ thống quan trắc môi trường tự động...

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách hành chính


Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đọc tờ trình về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác cải cách hành chính

8 giờ 22: Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đọc tờ trình về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 17 - NQ/TW, ngày 1.8.2007 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết 30c/NQ - CP ngày 8.11.2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020. (Cải cách hành chính còn hạn chế)

Chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân chủ quan của các hạn chế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh xây dựng giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện, đổi mới, nâng cao hiệu quả, hoạt động của Trung tâm hành chính công tỉnh, bộ phận "một cửa" cấp huyện, cấp xã. Nếu có điểm nghẽn liên quan đến cán bộ thì gợi ý kiểm điểm, không khắc phục thì thực hiện các giải pháp về công tác cán bộ.

Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc triển khai và xây dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp về thực hiện cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Gắn việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hằng năm với đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất sáng kiến, giải pháp để nâng cao hơn nữa Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ và xếp loại cải cách hành chính hằng năm. Kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng giải quyết công việc theo hướng “rõ người”, “rõ việc”...

Thẳng thắn chỉ ra những hạn chế

8 giờ 38: Hội nghị thảo luận


Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu gợi ý thảo luận, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các đại biểu thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân chủ quan của những hạn chế mà các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã báo cáo; đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi để thực hiện hiệu quả các nội dung xem xét tại hội nghị. 

Lựa chọn các đơn vị tư vấn uy tín gặp nhiều khó khăn
    
8 giờ 42: Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết nguyên nhân khiến công tác lập quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung đô thị bị chậm tiến độ là do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bên cạnh đó, việc lựa chọn các đơn vị tư vấn uy tín cũng gặp nhiều khó khăn. Việc cập nhật quy hoạch để thu hút đầu tư được thực hiện thường xuyên cũng khiến tiến độ bị ảnh hưởng. Việc bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn cũng cần sự phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh và các bộ, ngành. Quá trình lập quy hoạch cũng phát sinh nhiều vấn đề cần điều chỉnh, chỉnh sửa, ảnh hưởng đến tiến độ.


Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết một nguyên nhân khiến công tác lập quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung đô thị bị chậm tiến độ là do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Đoàn cho biết công tác quy hoạch đã được cả hệ thống chính trị vào cuộc, nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng để có phương án tốt nhất, chất lượng quy hoạch đã được nâng lên đáng kể, đặt nền móng cho sự phát triển của các địa phương và của tỉnh trong thời gian tới và lâu dài. Giám đốc Sở Xây dựng đề nghị các địa phương đã được phê duyệt quy hoạch khẩn trương triển khai thực hiện, tập trung điều chỉnh quy hoạch chung các thị trấn.

Đối với quy hoạch tỉnh, đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Đoàn cho biết đang phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn thành các phương án theo đúng tiến độ, lập các quy hoạch chuyên ngành để thuận lợi trong việc triển khai thực hiện quy hoạch. Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên cũng đã tích cực phối hợp để đẩy nhanh tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát


Đồng chí Nguyễn Văn Thưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho biết việc bố trí cán bộ làm nhiệm vụ quy hoạch còn thiếu, chất lượng chuyên môn chưa đồng đều

9 giờ 1: Đồng chí Nguyễn Văn Thưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng vùng huyện; công tác tham mưu xây dựng quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho biết công tác lập quy hoạch đã được các địa phương thực hiện chủ động hơn, ít phụ thuộc vào các đơn vị tư vấn nhưng vẫn còn khá nhiều hạn chế.

Làm rõ hơn những hạn chế, nguyên nhân hạn chế trong công tác lập quy hoạch, đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thưởng cho biết nguyên nhân chủ quan là việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chưa thực sự chủ động, quyết liệt; chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện. Việc bố trí cán bộ làm nhiệm vụ quy hoạch còn thiếu, chất lượng chuyên môn chưa đồng đều. Công tác phối hợp giữa các phòng, ban có thời điểm chưa bảo đảm. Công tác phối hợp của một số sở ngành, địa phương chưa chặt chẽ, việc cung cấp thông tin số liệu còn chậm so với yêu cầu...

Hỗ trợ các địa phương về chuyển đổi số


Đồng chí Đặng Xuân Thưởng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Gia Lộc cho biết địa phương đang chủ động bố trí nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư các dự án, công trình trọng điểm

9 giờ 14: Đồng chí Đặng Xuân Thưởng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Gia Lộc cho biết nguyên nhân khiến Gia Lộc thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng chung vùng huyện chưa bảo đảm tiến độ là do phải bổ sung, điều chỉnh quy hoạch để thu hút các dự án đang chuẩn bị đầu tư trên địa bàn. Hiện Gia Lộc cũng đang ưu tiên nguồn lực để đáp ứng cơ sở vật chất, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức tại bộ phận "một cửa" để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá cán bộ. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Gia Lộc Nguyễn Xuân Thưởng đề nghị tỉnh cần tiếp tục hỗ trợ các địa phương, nhất là các giải pháp về công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính để cải thiện môi trường đầu tư, phục vụ nhân dân tốt hơn. 

Hiện Gia Lộc cũng đang tích cực, chủ động bố trí nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư các dự án, công trình trọng điểm.

Tinh giản biên chế cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ


Đồng chí Ngô Thị Thanh Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị việc đánh giá cán bộ phải gắn với thực thi nhiệm vụ để khắc phục những hạn chế trong công tác cải cách hành chính

9 giờ 23: Đồng chí Ngô Thị Thanh Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 17 - NQ/TW ngày 1.8.2007 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết 30c/NQ - CP ngày 8.11.2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 phát biểu thảo luận.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ngô Thị Thanh Hòa cho biết để khắc phục những hạn chế trong công tác cải cách hành chính, việc đánh giá cán bộ phải gắn với thực thi nhiệm vụ, đồng thời kiên quyết tinh giản biên chế đối với những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Các đơn vị, địa phương cần tập trung nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý để nâng cao hiệu quả khai thác, quản lý, điều hành, giải quyết, thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị, địa phương cũng cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ có năng lực, nâng cao kỷ cương, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp... để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

9 giờ 35: Hội nghị giải lao

Đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm


Đồng chí Trịnh Thúy Nga, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị các địa phương quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá

9 giờ 54: Đồng chí Trịnh Thúy Nga, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị các địa phương cần rà soát, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các công trình trọng điểm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm đúng tiến độ đề ra, đặc biệt là những mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng. Quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, công trình trọng điểm thực hiện nghị quyết đại hội. Đối với Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 cần tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách về đất đai, có cơ chế tài chính phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. 

Phát huy hiệu quả sử dụng cán bộ


Đồng chí Đồng Dũng Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Miện đề nghị tỉnh quan tâm, hỗ trợ đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, dữ liệu để ứng dụng công nghệ thông tin

10 giờ: Đồng chí Đồng Dũng Mạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Miện cho rằng cải cách hành chính là 1 giải pháp quan trọng để tháo gỡ một trong những nút thắt phát triển. Để cải cách hành chính cần quan tâm đầu tư hệ thống kỹ thuật hạ tầng đồng bộ, có tính tích hợp, thống nhất, liên thông cao. Bên cạnh đó, cùng với điều động, luân chuyển cán bộ cần quan tâm đến trình độ chuyên môn để sắp xếp vị trí việc làm, phát huy hiệu quả sử dụng cán bộ. Tỉnh cũng cần quan tâm, hỗ trợ đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, dữ liệu để ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính. Quan tâm bố trí những cán bộ có năng lực, kỹ năng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận "một cửa".

Hạn chế tối đa việc thay đổi, điều chỉnh quy hoạch

10 giờ 10: Đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tứ Kỳ đề nghị cùng với nâng cao chất lượng lập quy hoạch cần hạn chế tối đa việc thay đổi, điều chỉnh quy hoạch. Việc thay đổi, điều chỉnh quy hoạch phải thực hiện với quy trình chặt chẽ như lập quy hoạch. Quá trình lập quy hoạch cũng cần công khai, minh bạch, có tiếp thu chọn lọc những kinh nghiệm lập quy hoạch của các địa phương khác và thế giới. 


Đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tứ Kỳ đề nghị việc thay đổi, điều chỉnh quy hoạch phải thực hiện với quy trình chặt chẽ như lập quy hoạch

Đối với công tác cải cách hành chính, đồng chí Bí thư Huyện ủy Tứ Kỳ Nguyễn Ngọc  Sẫm đề nghị cần chuẩn bị đội ngũ làm công tác cải cách hành chính tâm huyết, trách nhiệm, có năng lực, lấy cán bộ làm trung tâm để thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Tứ Kỳ Nguyễn Ngọc Sẫm cũng đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh cần cân đối trên cơ sở nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu của tỉnh và các địa phương để chỉ đạo sát sao việc thực hiện, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, các công trình trọng điểm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

10 giờ 20: Hội nghị kết thúc phần thảo luận

HOÀNG BIÊN - THÀNH CHUNG