Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh khen 22 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

THỨ NĂM, 06/01/2022 13:02:54

Trong năm 2021, Đảng bộ khối có 4.740 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 98,1%, trong đó 858 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 18% (năm 2020 đạt tỷ lệ tương ứng là 79,85% và 17%).

Đồng chí Nguyễn Thúy Hà, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh (bên trái ảnh) trao giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Sáng 6.1, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động tích cực tham mưu với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội; tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phát động các phong trào thi đua, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đảng uỷ khối và các cấp uỷ, chi bộ trực thuộc đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của đảng uỷ, chi bộ, uỷ ban kiểm tra đảng uỷ…

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã mở đã tổ chức 4 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 134 đối tượng kết nạp Đảng và 130 đảng viên mới; xét duyệt, ra quyết định kết nạp 188 đảng viên, vượt 18% so với chỉ tiêu đề ra hằng năm.

Năm 2021, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 4.740 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 98,1%, trong đó 858 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 18% (năm 2020 đạt tỷ lệ tương ứng là 79,85% và 17%).    
      
Năm 2022, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu; thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của các cấp uỷ, chi bộ. Phấn đấu kết nạp từ 100 đảng viên mới trở lên, có 90% trở lên số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 90% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Ban Thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh đã tặng giấy khen cho 22 đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Tại hội nghị, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh thực hiện quy trình bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khoá IX nhiệm kỳ 2020-2025.
 

PV