75 thanh niên công nhân Nam Sách tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

CHỦ NHẬT, 06/11/2022 15:18:58

Nam Sách là đơn vị thứ 3 trong tỉnh tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho công nhân, lao động.


Các học viên là công nhân, lao động tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tại Nam Sách (ảnh cơ sở cung cấp)

Sáng 6.11, Liên đoàn Lao động huyện Nam Sách phối hợp Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 75 thanh niên công nhân. Đây là những thanh niên công nhân ưu tú làm việc tại 11 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Nam Sách. Một số doanh nghiệp có nhiều công nhân tham gia lớp bồi dưỡng như các Công ty TNHH: Công nghiệp Oriental Sports, May Unitedtex Việt Nam...

Lớp học được tổ chức vào 4 ngày chủ nhật, đến hết ngày 27.11. Các học viên được tìm hiểu về các chuyên đề: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Qua đó, thanh niên công nhân sẽ được bồi dưỡng kiến thức cơ bản về Đảng, xác định động cơ phấn đấu, công tác, rèn luyện tốt để sớm trở thành đảng viên.

MINH NGUYÊN