[Video] Sắc hoa thành phố

THỨ BA, 05/01/2021 16:11:45

Với quỹ đất nông nghiệp hạn hẹp, việc phát triển hoa, cây cảnh sẽ giúp TP Hải Dương không chỉ nâng cao giá trị sản xuất mà còn cải thiện môi trường, cảnh quan đô thị.

<video source="/files/library/video/sac%20hoa%20thanh%20pho.mp4" />
Xem clip
ĐỖ QUYẾT