Thanh Quang nâng mật độ dân số

THỨ TƯ, 20/06/2018 08:21:33

Cụm công nghiệp của xã vừa thu hút thêm 1 dự án may xuất khẩu và 2 dự án sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng nên đã góp phần tăng dân số cơ học cho xã.

Xã Thanh Quang (Nam Sách) đang gấp rút hoàn thành 2 trong 52 tiêu chí của đô thị loại V. Đó là hoàn thành xây dựng quy hoạch chung và nâng mật độ dân số đạt 2.000 người/km2. Trong khi quy hoạch đang được thẩm định và phê duyệt, Thanh Quang tập trung nâng mật độ dân số cơ học. Ngoài 13 doanh nghiệp đang hoạt động, cụm công nghiệp của xã vừa thu hút thêm 1 dự án may xuất khẩu và 2 dự án sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng nên đã góp phần tăng dân số cơ học cho xã. 

Cơ cấu kinh tế của Thanh Quang hiện có tỷ trọng nông nghiệp 20,5%, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ  lần lượt là hơn 24,5% và gần 55%.
TRANG LÂM