Thanh Hà: Gần 400 đoàn viên thanh niên tham gia phòng chống dịch Covid-19

THỨ BA, 02/03/2021 10:03:44

56 đội thanh niên tình nguyện với 391 đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Thanh Hà đã tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch Covid-19.


Đoàn các xã, thị trấn của huyện Thanh Hà thành lập các đội tuyên truyền lưu động về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Tính đến hết tháng 2, Huyện đoàn Thanh Hà đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn thành lập 56 đội thanh niên tình nguyện với 391 đoàn viên thanh niên tham gia các chốt kiểm soát dịch của tỉnh, huyện và xã; tuyên truyền lưu động về các biện pháp phòng chống dịch; hướng dẫn người dân khai báo y tế và cài đặt ứng dụng Bluezone.

Tiêu biểu là Đoàn các xã Hồng Lạc, Thanh Xá, Thanh Sơn, Tân Việt, Thanh Quang, An Phượng, Cẩm Chế, thị trấn Thanh Hà...

Đoàn các xã còn kêu gọi ủng hộ kinh phí và vật tư y tế để tặng lực lượng ở các chốt kiểm soát dịch bệnh; kêu gọi, liên hệ với các đầu mối tiêu thụ, thu mua nông sản cho nông dân.

​ĐỨC ANH