Nam Sách tiếp nhận hơn 520 triệu đồng ngay tại lễ phát động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”

THỨ NĂM, 30/06/2022 07:03:18

Tại hội nghị phát động ủng hộ xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2022 diễn ra ngày 28.6, huyện Nam Sách tiếp nhận ủng hộ từ nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.


Lãnh đạo huyện Nam Sách tham gia ủng hộ tại lễ phát động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”
Ngay tại hội nghị này, nhiều tổ chức, cá nhân đã tham gia ủng hộ với tổng số tiền thu được hơn 520 triệu đồng. Một số đơn vị đóng góp tiêu biểu như ngành giáo dục và đào tạo huyện ủng hộ 282 triệu đồng, Liên danh Công ty TNHH Hoàng Thanh và Công ty TNHH Tập đoàn Hưng Thịnh ủng hộ 50 triệu đồng, Công ty TNHH Minh Hiệp ủng hộ 30 triệu đồng, Công ty TNHH Thương mại Thạch Dương ủng hộ 15 triệu đồng...

Ngành giáo dục và đào tạo huyện ủng hộ Quỹ số tiền 282 triệu đồng
Năm nay, huyện Nam Sách tập trung thực hiện vận động, tuyên truyền ở cả 2 cấp huyện và xã đối với đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, các tổ chức chính trị-xã hội, các doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện…

Dịp này, huyện Nam Sách cũng dành hơn 1,2 tỷ đồng đầu tư công trình cải tạo sân vườn và một số hạng mục phụ trợ đền liệt sỹ huyện nhằm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27.7.
PV