Một năm khởi sắc của thị trấn Cẩm Giàng

THỨ SÁU, 16/02/2018 13:30:29

Năm 2017, Đảng bộ và nhân dân thị trấn Cẩm Giàng đã tập trung mọi nguồn lực tổ chức thực hiện và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng đề ra...


Trải qua 60 năm xây dựng, thị trấn Cẩm Giàng đang ngày càng phát triển
Phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân

Năm vừa qua, UBND thị trấn đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã hội sát với tình hình thực tế. Nhờ đó, các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đều tăng trưởng khá, đời sống người dân không ngừng được nâng cao.

Năm 2017, giá trị sản xuất trên địa bàn đạt hơn 93,7 tỷ đồng (vượt 1,25 tỷ đồng so với kế hoạch), tăng 11% so với năm trước. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37,5 triệu đồng (tăng 5,5 triệu đồng/người). Dịch vụ, thương mại chiếm 94% trong cơ cấu kinh tế. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,05% (giảm 1,33%). Tất cả các khu dân cư đều giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 89,3%, vượt chỉ tiêu đề ra. Thị trấn đã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2016 - 2020. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được ổn định…

Để đạt những kết quả đó, thị trấn đã tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm; công khai, minh bạch về thu - chi ngân sách, đặc biệt là nguồn kinh phí xã hội hóa. Vì vậy, các chủ trương đề ra luôn nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân. Nhiều công trình đã được triển khai xây dựng như cải tạo khu ao đền, lắp đặt hệ thống cổng chào, đèn hiệu tại các tuyến đường chính, ngõ xóm; lắp đặt hệ thống camera giám sát bảo đảm an ninh trật tự tại các tuyến đường của thị trấn, xây dựng chợ mới khang trang tạo thuận lợi cho giao thương, buôn bán... Các hạng mục công trình, hạ tầng cơ sở tiếp tục được xây dựng và tu sửa đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của địa phương.

Những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

2018 là năm bản lề thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XXII và hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thị trấn (19.9.1958-19.9.2018). Với quan điểm tập trung tối đa các nguồn lực, khắc phục mọi khó khăn, thị trấn quyết tâm đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó trọng tâm là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII, Nghị quyết HĐND thị trấn về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018, tranh thủ mọi nguồn lực để phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững. Tiếp tục thực hiện các dự án quy hoạch mở rộng thị trấn; chỉ đạo có hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Đặc biệt, chuẩn bị tốt kế hoạch kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thị trấn Cẩm Giàng (19.9.1958-19.9.2018).

Để hoàn thành các mục tiêu trên, thị trấn xác định phải thực hiện 8 giải pháp quan trọng. Đó là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, khắc phục sự trì trệ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Thị trấn tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự”, “Tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự”; giữ vững và phát huy tốt các tiêu chí xã, phường phù hợp với trẻ em; tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Xây dựng thị trấn trở thành đô thị văn minh”. Phấn đấu năm 2018, giá trị sản xuất trên địa bàn thị trấn đạt trên 102 tỷ đồng, tăng 12-14%; thu nhập bình quân đầu người trên 41 triệu đồng. Các khu dân cư giữ vững danh hiệu văn hóa, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1-1,5%; an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững…

Với sự đoàn kết và quyết tâm, Đảng bộ và nhân dân thị trấn tin tưởng sẽ có đột phá mới trong năm mới 2018.
ĐINH QUỐC KHÁNH
Bí thư Đảng ủy thị trấn Cẩm Giàng