Khẩn trương cập nhật thông tin tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân

THỨ TƯ, 10/11/2021 14:33:05

Sáng 10.11, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vaccine Covid-19.


Người dân tiêm vaccine phòng Covid-19 tại UBND phường Tân Bình (TP Hải Dương)

UBND tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng cập nhật đầy đủ ngay thông tin, lịch sử tiêm chủng cho những người đã được tiêm chủng tại đơn vị lên hệ thống tiemchungcovid19.moh.gov.vn theo quy định của Bộ Y tế; cung cấp danh sách những người đã được tiêm vaccine phòng Covid-19 (cả 1 mũi và 2 mũi) cho cơ quan Công an cùng cấp để cập nhật, xác minh, bổ sung thông tin. Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng bố trí nhân lực tiếp nhận phản ảnh của người dân để chỉnh sửa thông tin cho chính xác, bảo đảm kết quả tiêm chủng được thể hiện trên ứng dụng PC-COVID-19.

Công an tỉnh chỉ đạo công an các cấp xác minh thông tin tiêm chủng. Đối với những trường hợp có thông tin và thông tin trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an cấp xã lập danh sách gửi lại Trạm Y tế cấp xã. Trường hợp công dân không có thông tin hoặc có thông tin không trùng khớp với cơ sở dữ liệu dân cư thì Công an cấp xã khẩn trương kiểm tra, rà soát, xác minh, tiến hành thu thập thông tin dân cư (đối với trường hợp chưa có thông tin trong hệ thống) và bổ sung thông tin còn thiếu, chưa chính xác (đối với trường hợp thông tin không trùng khớp), lập danh sách gửi lại Trạm Y tế cấp xã. Thời gian gửi lại danh sách đã được xác minh không quá 2 ngày kể từ ngày Trạm Y tế lập danh sách.

Căn cứ danh sách tiêm chủng có thông tin và thông tin không trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an gửi về, Công an cấp xã khẩn trương rà soát, xác minh, thu thập thông tin dân cư (đối với trường hợp chưa có thông tin trong hệ thống) và bổ sung thông tin còn thiếu, chưa chính xác. Sau khi thông tin được rà soát, làm sạch dữ liệu do Chủ tịch UBND cấp xã/người đứng đầu cơ sở tiêm chủng lập biên bản xác nhận tính chính xác của dữ liệu, Bộ Công an sẽ đồng bộ và chuyển dữ liệu cho Công an cấp xã xác thực, phê duyệt thông tin tiêm chủng trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Với trường hợp có hộ khẩu thường trú tại địa phương nhưng chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19 thì tiến hành các bước theo quy trình xác minh thông tin và tiêm vaccine phòng Covid-19 tại công văn số 8938/BYT-DP ngày 21.10.2021 của Bộ Y tế.

Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã yêu cầu Trạm Y tế, tổ dân phố, tổ “Covid cộng đồng”... lập danh sách những công dân đăng ký tiêm mũi 1, mũi 2 và chuyển danh sách cho lực lượng Công an cấp xã để xác minh thông tin dân cư.

Căn cứ vào danh sách do Trạm Y tế chuyển sang, Công an cấp xã tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tiến hành phân loại và xử lý theo quy định của Bộ Công an và chuyển danh sách thông tin đúng của công dân sang Trạm Y tế cấp xã. Lực lượng Công an cấp xã chỉ nhập dữ liệu cho những người đã tiêm chủng khi có danh sách do Chủ tịch UBND cấp xã ký xác nhận.

Căn cứ danh sách do lực lượng Công an cấp xã chuyển sang, Trạm Y tế cấp xã lập kế hoạch tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng theo đúng hướng dẫn.

Đối với việc tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi, tại các trường THPT, Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Trung tâm Y tế tuyến huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo lập danh sách học sinh. Công an cấp huyện chịu trách nhiệm xác minh, bổ sung thông tin, sau đó gửi lại cho Trung tâm Y tế tuyến huyện để xây dựng kế hoạch và nhập thông tin lên hệ thống tiêm chủng.

Tại các trường THCS, UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp với nhà trường lập danh sách học sinh theo lớp học, xác minh thông tin. Sau đó gửi lại cho cơ sở tiêm chủng để lập kế hoạch, tổ chức tiêm chủng theo quy định.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đến hết ngày 8.11, toàn tỉnh đã tiêm được 1.496.370 liều vaccine phòng Covid-19, trong đó 1.006.848 người được tiêm 1 mũi, 489.522 người đã tiêm 2 mũi. Tuy nhiên, mới chỉ có 1.416.615 liều được cập nhật trên hệ thống tiemchungcovid19.moh.gov.vn, số còn lại chưa được cập nhật. Bên cạnh đó, còn nhiều người dân phản ánh thông tin bị sai lệch nên không thể hiện số mũi đã tiêm trên ứng dụng PC-COVID.

TIẾN MẠNH