[Infographics] Đã có 23 tỉnh, thành phố công bố cấp độ dịch COVID-19

CHỦ NHẬT, 17/10/2021 11:22:04

Đến ngày 16.10, cả nước đã có 13 tỉnh xác định cấp độ dịch là cấp 1 và 10 tỉnh, thành phố xác định cấp độ 2; các tỉnh, thành phố còn lại chưa công bố cấp độ dịch.