​Hỗ trợ bằng 100 lần mức lương cơ sở cho tiến sĩ y khoa về tỉnh công tác

THỨ HAI, 14/03/2022 09:00:00

Tỉnh hỗ trợ bằng tiền một lần đối với tiến sĩ y khoa là 100 lần mức lương cơ sở; bác sĩ chuyên khoa II, tiến sĩ không thuộc lĩnh vực y khoa, dược học là 80 lần mức lương cơ sở...

<audio controls><source src="https://media.baohaiduong.vn/files/library/video/thuhutbacsi.mp3" type="audio/mpeg"></audio>
Ngày 10.3, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và cử đi đào tạo sau đại học đối với công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc khối nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2022. Đối tượng thu hút gồm: tiến sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp II; tiến sĩ ngành hoặc chuyên ngành: kế toán, tài chính-ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, quản trị văn phòng, quản trị dịch vụ du lịch-lữ hành, chính trị học, tiếng Anh, kỹ thuật điện-điện tử, công nghệ thông tin.

Điều kiện là công dân Việt Nam tốt nghiệp đại học, có chuyên ngành đào tạo đại học hoặc đào tạo sau đại học phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm. Còn ít nhất 10 năm công tác cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu; có cam kết công tác lâu dài tại tỉnh từ 10 năm trở lên...

Chỉ tiêu thu hút là 19 người.
PV