Phát động Cuộc thi trực tuyến "Cuốn sách thay đổi cuộc đời"

THỨ TƯ, 10/08/2022 12:45:00

Cuộc thi trực tuyến "Cuốn sách thay đổi cuộc đời" năm 2022 do Tỉnh đoàn phát động đang thu hút đông đảo các cơ sở đoàn trực thuộc hưởng ứng.

Cuộc thi do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp thực hiện. Thời gian nhận bài thi chậm nhất đến ngày 19.8 (bài dự thi nộp trên trang https://vitanedu.com/contest/list).

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ chương trình "Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn", dành cho tất cả công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước. Người dự thi tham gia chia sẻ những cuốn sách hay, có ý nghĩa đã làm thay đổi nhận thức và cuộc sống của bản thân theo hình thức trực tuyến. 

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức của hội viên, thanh niên về giá trị của việc đọc sách; xây dựng và phát triển thói quen, kỹ năng đọc sách.
          PV