Các địa phương tích cực tuyên truyền phòng chống dịch 

THỨ BẢY, 20/11/2021 09:00:45

Công tác tuyên truyền ở cơ sở đã góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống dịch trong tỉnh.


TP Hải Dương tuyên truyền phòng chống dịch bằng xe lưu động 20-30 lượt mỗi ngày 

Theo số liệu tổng hợp từ Sở Thông tin và Truyền thông, hiện nay, 12 Đài Phát thanh cấp huyện đã xây dựng, duy trì các chuyên mục, chương trình và phát trên 1.200 lượt tin, bài tuyên truyền về phòng chống dịch mỗi ngày. Đối với 235 Đài Truyền thanh cấp xã, số lượt tin, bài tuyên truyền mỗi ngày đạt 3.000 lượt.

Nội dung tuyên truyền tập trung chuyển tải các văn bản chỉ đạo của các cấp, ngành trong phòng chống dịch; tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn; các biện pháp phòng chống dịch đối với người dân; vấn đề xử lý vi phạm; các địa điểm xuất hiện F0… Trong đó chú trọng tuyên truyền về tiêm vaccine phòng Covid-19.

Riêng trên địa bàn TP Hải Dương, các địa phương còn triển khai tuyên truyền phòng chống dịch bằng xe lưu động với tần suất trung bình mỗi ngày từ 20-30 lượt.

HÀ KIÊN