Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Bộ Công an phối hợp phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm

THỨ SÁU, 21/01/2022 21:00:01

Quy chế phối hợp về phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm giữa Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Bộ Công an có 3 chương, 9 điều.


Các đại biểu tại điểm cầu Hải Dương chứng kiến ký kết qua màn hình trực tuyến
Chiều 21.1, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam và Bộ Công an tổ chức ký quy chế phối hợp về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Các đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an và Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chủ trì buổi ký kết.

Tại điểm cầu Hải Dương có đại diện lãnh đạo cơ quan BHXH và Công an các tỉnh, huyện cùng đại diện các phòng, ban trực thuộc.

Quy chế phối hợp gồm 3 chương, 9 điều. Theo quy chế, Bộ Công an và BHXH Việt Nam thực hiện phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an, BHXH Việt Nam. Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng và bí mật nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc BHXH Việt Nam; phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH và dân cư. Bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng do BHXH Việt Nam chủ trì tham mưu tổ chức. Thực hiện chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, người làm việc theo hợp đồng lao động và thân nhân cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, thân nhân công nhân công an. Đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phối hợp trong công tác cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện quy chế.

Phát biểu tại buổi ký kết, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố bám sát nội dung quy chế, phối hợp chặt chẽ với Công an các tỉnh, thành phố trên cơ sở tình hình thực tế tại địa phương, cụ thể hóa quy chế thành các chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện, giúp hai ngành cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Công an cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dự báo nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động, thậm chí giải thể, phá sản sẽ làm gia tăng tình trạng trốn đóng, nợ đóng, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN và phát sinh nhiều vướng mắc trong giải quyết các chế độ BHXH, BHYT cho người lao động. Tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, trong đó có tội phạm liên quan đến hành vi chiếm dụng, trục lợi Quỹ BHXH, BHYT, BHTN. Do đó, việc ký kết quy chế phối hợp giữa hai ngành sẽ tạo cơ chế, hành lang quan trọng để chúng ta phối hợp toàn diện, có chiều sâu, thường xuyên, chặt chẽ hơn nữa trên tất cả các mặt công tác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của hai ngành.

Thứ trưởng Công an cũng đề nghị, sau khi ký kết quy chế, công an các đơn vị, địa phương cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy chế phối hợp giữa hai ngành; các đơn vị được giao vai trò là cơ quan thường trực của Bộ Công an và BHXH Việt Nam cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả phối hợp thực hiện quy chế trong toàn quốc để có các biện pháp, giải pháp xử lý, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" cho 12 lãnh đạo, cán bộ thuộc BHXH Việt Nam.
NGUYỄN THẢO