Gia Lộc đề nghị hỗ trợ kinh phí xây nhà cho 185 người có công

THỨ BA, 07/02/2023 13:31:16

Huyện Gia Lộc đã có 550 thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ, mẹ liệt sĩ, người bị tù đày được xây hoặc sửa chữa nhà ở từ nguồn kinh phí hỗ trợ của UBND tỉnh, UBND huyện, các nguồn xã hội hóa khác...

Ngoài ra, huyện còn có 185 người thuộc diện chính sách đã xây dựng hoặc sửa chữa nhà nhưng do chưa đầy đủ hồ sơ, thủ tục nên chưa được cấp kinh phí hoặc đã gửi hồ sơ nhưng chưa được cấp kinh phí; 29 người có tên trong danh sách được hỗ trợ nhưng chưa xây dựng, sửa chữa và 100 người không đủ điều kiện hoặc không có nhu cầu.

Huyện Gia Lộc đề nghị tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho 185 người có công đã xây, sửa chữa nhà ở chưa được hỗ trợ theo Nghị quyết 26 của HĐND tỉnh sau khi bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.
 
PV