Cẩm Giàng vận động thu nhận 800 đơn vị máu trong năm nay

THỨ BẢY, 14/05/2022 08:00:00

Hơn 600 tình nguyện viên ở huyện Cẩm Giàng đã tham gia hiến 432 đơn vị máu.

Nhiều cán bộ, đảng viên, đoàn viên của huyện Cẩm Giàng tích cực hiến máu tình nguyện

Ngày 13.5, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Cẩm Giàng phối hợp với Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2022 với thông điệp “Hiến máu Cẩm Giàng - Lan tỏa yêu thương”. Hơn 600 tình nguyện viên trong huyện tham gia hiến 432 đơn vị máu.

Từ ngày 18-30.4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Cẩm Giàng đã tăng cường tuyên truyền sâu rộng tới người dân về mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. Vận động những người hiến máu nhắc lại từ lần thứ hai trở lên. Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, thanh niên trong tham gia hiến máu tình nguyện. 

Năm nay, huyện Cẩm Giàng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu vận động, thu nhận 800 đơn vị máu. Ban chỉ đạo huyện dự kiến trong tháng 8.2022 sẽ tổ chức đợt 2 vận động cán bộ, nhân viên khối giáo dục và đào tạo trên địa bàn tình nguyện hiến máu.

TL