Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Bộ quy tắc ứng xử văn minh nơi công cộng

CHỦ NHẬT, 02/10/2022 17:16:12

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo Bộ quy tắc ứng xử văn minh nơi công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Xem chi tiết dự thảo Bộ quy tắc ứng xử tại đây

Để từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức ở nơi công cộng trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng "Tỉnh Hải Dương văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa xứ Đông", gìn giữ và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của tỉnh và đất nước, xây dựng "Người Hải Dương văn minh, hiếu học và khát vọng vươn lên", Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo nội dung bộ quy tắc trên.

Theo dự thảo, Bộ quy tắc có 3 chương, gồm: Chương 1 - Quy định chung, Chương II- Quy tắc ứng xử văn minh tại một số nơi công cộng cụ thể và Chương III - Tổ chức thực hiện.

Người dân có thể tham gia ý kiến đóng góp từ ngày 1.10 đến hết ngày 10.10.2022, gửi về địa chỉ: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (điện thoại 0974.884.561; 0918.350.616) số 73 Bạch Đằng, TP Hải Dương.
PV