Tuổi nghỉ hưu và mức lương hưu năm 2022 có gì mới?

THỨ SÁU, 05/11/2021 08:00:00

Hỏi: Tôi nghe nói, tuổi nghỉ hưu và mức lương hưu năm 2022 sẽ có thay đổi so với hiện nay. Sự thật có phải vậy không?

THANH VŨ (Tứ Kỳ)

Trả lời: Căn cứ khoản 2, khoản 3 và khoản 4 điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động (NLĐ) năm 2022 được áp dụng như sau:

- NLĐ trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 6 tháng đối với lao động nam (hiện nay chỉ cần đủ 60 tuổi 3 tháng), đủ 55 tuổi 8 tháng đối với lao động nữ (hiện nay chỉ cần đủ 55 tuổi 4 tháng).

- NLĐ bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- NLĐ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Căn cứ khoản 2 điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014, mức lương hưu đối với NLĐ nghỉ hưu từ năm 2022 được áp dụng như sau:

- Mức lương hưu hằng tháng của lao động nam đủ điều kiện quy định tại điều 54 của Luật BHXH năm 2014 được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với 20 năm đóng BHXH (hiện nay chỉ cần 19 năm đóng BHXH).

- Mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ đủ điều kiện quy định tại điều 54 của Luật BHXH năm 2014 được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với 15 năm đóng BHXH.

Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì mức lương hưu của người lao động được tính thêm 2% và mức tối đa bằng 75%.